Dự toán Chi phí
1. Giá bán xe
Giá xe
1.069.000.000 VNĐ
2. Phí (Bắt buộc trả trước)
Trước bạ (10%)
106.900.000 VNĐ
Chi phí biển số
150.000 VNĐ
Chi phí đăng kiểm
340.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự
3.380.000 VNĐ
Phí sử dụng đường bộ
3.400.000 VNĐ
Dịch vụ đăng ký xe
2.500.000 VNĐ
Bảo hiểm vật chất ( 1.7%)
14.280.000 VNĐ
Tổng chi phí
40.850.000 VNĐ
Tổng chi phí
171.800.000 VND
Tổng (1+2)
Giá lăn bánh
1.240.800.000 VND
Tính toán mức vay (1900.86.86.35)
Giá xuất hoá đơn
1.069.000.000 VNĐ
Trả trước
Số tiền trả trước
106.900.000 VNĐ
Số tiền cần vay
962.100.000 VNĐ
Thời gian vay
Lãi suất
Trả mỗi tháng
32.978.650 VNĐ
Lưu ý: Tính toán mức vay chỉ là tạm tính theo nhu cầu cần vay của quý khách, chưa tính lãi suất ngân hàng. Quý khách vui lòng liên hệ: 1900.86.86.35 để biết thêm thông tin chi tiết và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.