Dự toán Chi phí
1. Giá bán xe
Giá xe
798.000.000 VNĐ
2. Phí (Bắt buộc trả trước)
Trước bạ (2%)
15.800.000 VNĐ
Chi phí biển số
150.000 VNĐ
Chi phí đăng kiểm
340.000 VNĐ
Bảo hiểm dân sự
3.380.000 VNĐ
Phí sử dụng đường bộ
3.400.000 VNĐ
Dịch vụ đăng ký xe
2.500.000 VNĐ
Bảo hiểm vật chất(1.7%)
13.430.000 VNĐ
Tổng chi phí
39.000.000 VND
Tổng (1+2)
Giá lăn bánh
837.000.000 VND
Tính toán mức vay (1900.86.86.35)
Giá xuất hoá đơn
798.000.000 VNĐ
Trả trước
Số tiền trả trước
79.800.000 VNĐ
Số tiền cần vay
718.200.000 VNĐ
Thời gian vay
Lãi suất
Trả mỗi tháng
24.618.300 VNĐ
Lưu ý: Tính toán mức vay chỉ là tạm tính theo nhu cầu cần vay của quý khách, chưa tính lãi suất ngân hàng. Quý khách vui lòng liên hệ: 1900.86.86.35 để biết thêm thông tin chi tiết và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.