Sức mạnh vượt trội.Đi nhanh hơn, xa hơn. Và dừng lại ít hơn
Sức mạnh vượt trội.Đi nhanh hơn, xa hơn. Và dừng lại ít hơn
Động cơ mới của EcoSport mạnh mẽ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bạn có thể thoả sức khám phá mà không còn phải lo mất thời gian dừng lại đổ xăng.