Gài cầu điện tử Shift-On-The-Fly 4×4
Gài cầu điện tử Shift-On-The-Fly 4×4
Dễ dàng chuyển chế độ 1 cầu sang 2 cầu, Low hay High chỉ cần 1 nút xoay nhờ tính năng Shift-on-the-fly.