Chính sách bảo mật

  • Chia sẻ
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • linkedin

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Bình Thuận (“Bình Thuận Ford”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Bình Thuận Ford (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – BÌNH THUẬN FORD với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà BÌNH THUẬN FORD thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Bình Thuận (“Bình Thuận Ford”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Bình Thuận Ford (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – BÌNH THUẬN FORD với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà BÌNH THUẬN FORD thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

1.2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó BÌNH THUẬN FORD có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3. Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do BÌNH THUẬN FORD cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà BÌNH THUẬN FORD quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, BÌNH THUẬN FORD có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, BÌNH THUẬN FORD sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp BÌNH THUẬN FORD cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1. BÌNH THUẬN FORD thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD;

c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD.

2.2. BÌNH THUẬN FORD thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD

2.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 BÌNH THUẬN FORD cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1. Thông tin của Khách hàng mà BÌNH THUẬN FORD sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

3.2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm BÌNH THUẬN FORD có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa BÌNH THUẬN FORD và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, BÌNH THUẬN FORD sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho BÌNH THUẬN FORD.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp BÌNH THUẬN FORD có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1. Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

BÌNH THUẬN FORD có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a). Một số Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, BÌNH THUẬN FORD có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b). Trường hợp Khách hàng yêu cầu BÌNH THUẬN FORD giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của BÌNH THUẬN FORD hoặc Khách hàng yêu cầu BÌNH THUẬN FORD cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì BÌNH THUẬN FORD có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c). Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của BÌNH THUẬN FORD.

d). BÌNH THUẬN FORD sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2. BÌNH THUẬN FORD tự thu thập Thông tin

a). Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

BÌNH THUẬN FORD có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi BÌNH THUẬN FORD tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b). Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Điều kiện giao dịch chung

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính… của bạn cho các bên thứ…

Chính sách vận chuyển & giao nhận

– Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Công ty…

Chính sách thanh toán

Quy trình mua hàng : Tư vấn – Đặt hàng – Giao kết hợp đồng – Thanh toán – Bàn…