Chính sách

Điều kiện giao dịch chung

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính… của bạn cho các bên thứ…

Chính sách vận chuyển & giao nhận

– Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Công ty và Khách hàng. 2. ĐỐI…

Chính sách thanh toán

Quy trình mua hàng : Tư vấn – Đặt hàng – Giao kết hợp đồng – Thanh toán – Bàn giao xe. Chính sách giao…

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Bình Thuận (“Bình Thuận Ford”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông…